Yunanistan sağlık sistemi oturmuş ve kaliteli bir sistemdir.

Hekimlerin hepsi iyi eğitimlerden geçirilerek göreve başlamaktadır. Avrupa’da eğitime gönderilen hekimler daha sonra ülkeye gelerek çalışma sağlamaktadırlar. Dünyanın 191 ülkesinde sıralama yapıldığı zaman Dünya Sağlık Örgütü Yunanistan’ı 14.sıraya koyarak bunu tescillemiştir. Bir sürü sağlık merkezi, güzellik salonu ve tüp bebek yapma imkânı için klinik barındıran merkez bulunmaktadır. Kişi başına düşen doktor sayısı ise 5/1000’dir. Yunanistan’da 37 devlet hastanesi, 58 özel hastane ve klinik ile yaklaşık 100 teşhis ve tedavi merkezi faaliyet göstermektedir.

2012 yılında Yunanistan Otelciler Odası’nın isteği üzerine Sosyal ve Önleyici Tıp Enstitüsü tarafından yapılan “Yunanistan’da Sağlık Turizminin Gelişimi” adlı araştırmaya göre dünyada sağlık turizmi hizmetlerinden faydalanan yaklaşık 5 milyon hastadan elde edilen gelirin 20 milyar dolara yaklaştığı ve ortalama tıbbi harcamanın kişi başına 3.000 ile 4.000 Dolar arasında gerçekleştiği tespit edilmektedir.

Söz konusu rakamlar sadece tıbbi hizmet harcamalarına yönelik olup, buna seyahat ve hastane dışındaki konaklama masrafları dahil değildir. Sağlık turizminden en fazla gelir sağlayan ülkeler ise; Hindistan, Singapur, Tayland, Meksika, Costa Rica, Kuba, Macaristan ve Türkiye’dir.