Yunan polis teşkilatı ulusal olarak güvenliği sağlamakla mesuldür. 1984 yılında Jandarma güçleri kurulmuştur.

2800/2000 sayılı yasaya göre, Yunan Polisi güvenlik organı olup birincil amaçları:

  1. Barış ve düzenin yanı sıra vatandaşların engelsiz sosyal gelişim, genel polislik görevleri ve yol trafik güvenliği içeren bir misyonun sağlanması.
  2. Suçun önlemesi ve mücadelenin yanı sıra anayasal düzeni, devlet ve hükumet demokratik form koruma misyonu çerçevesinde kamu ve devlet güvenlik politikasının uygulanması.

Yunan Polis Yapılanması

Yunan Polisi’nin genel müdürü Nikos Papayannopulos’tur. Yunan Polisi, Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakanlığı’na bağlı olup mevcut bakan ise Nikos Dendias’tır. Kurumun personeli memurlar, siviller, sınır muhafızları ve özel polis birimlerinden oluşmaktadır.